بازرگانی شفیعی

تولید کننده و وارد کننده انواع
سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی

سیم و کابل نسوز قلع اندود

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در صنایع هوایی نظامی

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در صنایع زمینی ریلی

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در صنایع دریایی نظامی

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در درجه دمای متفاوت 190- و 1400+ درجه

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در صنایع پتروشیمی سکو های نفتی

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در صنایع موتوژن و الکترو موتور

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود همگام با دانش جهانی

بیشتر

س در صنایع ذوب آهن و کوره هایی با ظرفیت بالا

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی با بافت ابریشم

بیشتر

بازرگانی شفیعی سیم وکابل نسوز قلع اندود سیلیکونی

بیشتر

خدمات بازرگانی شفیعی

محصولات

بازرگانی شفیعی سیم وکابل نسوز قلع اندود سیلیکونی

بازرگانی شفیعی  استاندارد ملی ...

قیمت : 10 ریال

سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی

بازرگانی شفیعی  وارد کننده و تولید کننده انواع سیم وکابل نسوز قلع اندود سیلیکونی  تک ...

قیمت : 10 ریال

سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی

بازرگانی شفیعی وارد کننده انواع سیم وکابل نسوز  تک رشته - قدرت - فرمان و شیلد دار در سایز های ...

قیمت : 10 ریال

تبلیغات

بازرگانی شفیعی
بازرگانی شفیعی
بازرگانی شفیعی
بازرگانی شفیعی
بازرگانی شفیعی
بازرگانی شفیعی
بازرگانی شفیعی
shafiei-trading