بازرگانی شفیعی

تولید کننده و وارد کننده انواع سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی و اولین و تنها دارنده ی استاندارد سیم و کابل نسوز سیلیکونی در پایتخت

سیم و کابل نسوز قلع اندود

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در صنایع هوایی نظامی

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در صنایع زمینی ریلی

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در صنایع دریایی نظامی

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در درجه دمای متفاوت 190- و 1400+ درجه

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در صنایع پتروشیمی سکو های نفتی

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در صنایع موتوژن و الکترو موتور

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود همگام با دانش جهانی

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود در صنایع ذوب آهن و کوره هایی با ظرفیت بالا

بیشتر

سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی با بافت ابریشم

بیشتر

گروه بازرگانی و تولیدی SILCABLE تولید کننده و وارد کننده انواع سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی و اولین و تنها دارنده ی استاندارد سیم و کابل نسوز سیلیکونی در پایتخت

بیشتر

خدمات بازرگانی شفیعی

محصولات

سیم وکابل نسوز قلع اندود سیلیکونی با استاندارد ملی 1926

بازرگانی شفیعی  استاندارد ملی 1926 ...

قیمت : 10 ریال

سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی

بازرگانی شفیعی SIL CABLE وارد کننده و تولید کننده انواع سیم وکابل نسوز قلع اندود سیلیکونی  تک ...

قیمت : 10 ریال

سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی

بازرگانی شفیعی وارد کننده انواع سیم وکابل نسوز  تک رشته - قدرت - فرمان و شیلد دار در سایز های ...

قیمت : 10 ریال

سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی استاندارد

 گروه بازرگانی و تولیدی سیم و کابل نسوز سیلیکونی SIL CABLE  با دانش بومی وحمایت از ایران و ...

قیمت : 10 ریال

تبلیغات

بازرگانی شفیعی
بازرگانی شفیعی
بازرگانی شفیعی
بازرگانی شفیعی
بازرگانی شفیعی
بازرگانی شفیعی
بازرگانی شفیعی
shafiei-trading